abcoFARM

İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları


İyi Tarım Uygulamaları (İTU), bir arazide üretilen ürünlerin üretim sürecinde insan ve diğer canlıların sağlığının, doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunmasına özen gösterildiğini ve güvenilir ürün arzının sağlandığını belgeleyen bir operasyon ve sertifikasyon sürecidir.


Tarımda izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenilirlik sağlamak adına büyük önem arz eden İyi Tarım Uygulamaları, çiftlikten sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını kapsar. İyi Tarım Uygulamaları öncelikle sağlıklı ve kaliteli ürüne odaklanırken, tarımsal üretim sisteminin de sosyal açıdan uygun, ekonomik açıdan karlı ve verimli, tüm canlıların sağlığını ve refahını gözeten, çevreye ve biyoçeşitliliğe önem veren bir hale getirilmesi için uygulanması gereken işlemleri içerir.


abcoFARM bahçeleri ilk hasattan itibaren İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahip, izlenebilir, güvenli ürünlerini ulusal ve uluslararası pazarlara sunmaktadır.