abcoFARM

Neden Sürdürülebilir Tarım?

Neden Sürdürülebilir Tarım?

Neden Sürdürülebilir Tarım?

Sürdürülebilir tarım; toprağın ve ürünün mümkün olan en az müdahale ile korunurken gelecek nesillerin sağlıklı, güvenli, yeterli gıdaya erişim hakkının sağlanmasıdır.


Sürdürülebilir tarımda tarım faaliyetleri toprak analizi ve buna uygun bitki besleme planı ile başlar, tüm çalışanların/çiftçilerin teorik ve pratik eğitimleri alması sağlanır, zararlı ile mücadelede bitki koruma ürünleri ancak kritik eşikler geçildiğinde ve diğer fiziksel, biyolojik mücadele çeşitleri denendikten sonra kullanılır. Toprak işleme, toprak bozunumunu engellemek ve fazla karbon salımını önlemek için kayıt altında tutulur. Tüm çalışanların/çiftçilerin finansal okuryazarlık becerileri artırılmaya çalışılarak bahçede gelir-gider, verim-kayıp dengesini anlamaları sağlanır. Tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi neticesinde tüketici ve müşteriler sağlıklı ve güvenli gıdaya erişilebilir bir şekilde ulaşırken, toprak sağlığı ve çiftçinin refahı korunur.


8 milyar eşiğini geçen dünya nüfusunun 2050 yılında 9,7 milyarı geçeceği tahmin edilmektedir. Bu nüfusu doyurabilmek için gıda üretiminde %60-70 oranında bir artış olması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’ya göre sürdürülebilir toprak yönetimi ile %58 oranında daha fazla gıda üretimi yapılabilmektedir.


Her geçen gün artan ve şehirleşen nüfus, yükselen çiftçi yaş ortalaması, azalan tarım alanları, kirlenen doğal kaynaklar, kuraklık, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kayıpları, salgın hastalıklar, mevcut doğal kaynaklarımızı korumamız ve birim alandan daha verimli gıda üretimi yapmamızın hayati önem taşıdığını göstermektedir. Tarım ve tarıma dayalı sanayi, günümüzde ekonomiyi, sosyal hayatı, çevremizi ve sağlığımızı etkileyen en önemli konu olan iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri olduğu kadar bu konudan en çok etkilenen faaliyet alanlarıdır.


abcoFARM, sürdürülebilir tarım, iyi tarım ve dijital tarım uygulamaları ile birim alandan daha çok verim almayı ve daha kaliteli ürün üretmeyi hedeflerken dünyanın en verimli ovalarından biri olan Çukurova’nın toprak mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedeflemektedir.