abcoFARM

Sürdürülebilirlik Vizyonu

Sürdürülebilirlik Vizyonu


Sürdürülebilirlik Vizyonu


Sürdürülebilir tarım faaliyetlerimizle Çukurova’nın toprak mirasının gelecek nesillere aktarılmasını sağlarken, biyoçeşitliliği ve doğal kaynakları korumak, iklim değişikliğine uyumlu yeni nesil tarım uygulamalarımızla tüm insanlığın bugün ve gelecekte sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak.