abcoFARM

Dijital Tarım Uygulamaları

Dijital Tarım Uygulamaları

Dijital Tarım Uygulamaları


Günümüzde hayatımızın her alanına etki eden teknoloji diğer bütün sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de her geçen gün daha fazla varlığını ve etkisini göstermektedir.


Dijital tarım sistemleri; içinde bulunan sensör ve modüller aracılığı ile havadan ve topraktan aldığı verileri analiz eder, tarımsal operasyonlar için zamanlama ve planlama önerileri sunar ve erken uyarı vererek ürün kayıplarından korunmaya yardımcı olur. Bahçeden alınan verimi, ürünün kalitesi ve güvenliğini maksimum seviyeye çıkarırken doğal kaynakları koruyan, elektrik, tarımsal girdiler, sulama gibi üretim maliyetlerinin azaltılmasını sağlayan bir karar destek sistemidir.


abcoFARM, nesilden nesile aktarılan kaliteli toprak ve sürdürülebilir tarım hedefini gerçekleştirirken en önemli araçların dijital tarım ve tarımda inovasyon olduğunun bilincindedir. Bu iki aracı toprağının ve ürünün doğal haline etki etmeden ve tüm doğal kaynakları koruyacak şekilde kullanan abcoFARM, uluslararası bir teknoloji sağlayıcı şirketin Türkiye’deki ilk tam entegre ve tam otomasyonlu dijital tarım sistemlerine sahiptir.


abcoFARM’ın zeytin bahçelerindeki dijital tarım istasyonlarının yanı sıra 1000 dönümlük narenciye ve sert çekirdekli meyve bahçelerinde de 28 ayrı noktadan sulamanın kontrolünü uzaktan yapabilen, anlık toprak altı ve dış ortam sıcaklığını bildiren, yine sistemin bir parçası olan zararlı takip kameralarıyla zararlıları yerinde takip edip raporlayabilen ve erken uyarı veren dijital tarım sistemleri tam entegre ve tam otomasyonlu bir şekilde faaliyet göstermektedir.


abcoFARM, arazilerinde yer alan iklim istasyonundan gelen bilgilerle don, fırtına yağış risklerini görerek iş gücünü, entegre mücadele operasyonlarını, bitki besleme programlarını; kurduğu toprak nemi sensörleri ile sulamanın ne zaman ve ne kadar yapılacağını planlamaktadır. Böylece enerji ve sudan tasarruf ederken bitkiye ihtiyacı kadarını vererek verimi ve kaliteyi artırmayı planlamaktadır. Dijital zararlı takip kameraları ile zararlıların bahçedeki yoğunluğunu tespit edebilen abcoFARM, bu sayede sadece gerektiği zaman müdahalede bulunarak ekosistemi ve biyoçeşitliliği korumakta ve gıda güvenliğine katkıda bulunmaktadır.


abcoFARM, sürdürülebilir tarım nihai hedefi ile hayata geçirdiği dijital tarım istasyonları sayesinde; elektrik, bitki besleme ve bitki koruma ürünleri, işçilik maliyetlerinde tasarruf edebileceğini öngörmektedir ancak en önemlisi; sulamadan tasarruf etmektedir. Artan nüfusu, gelişen ekonomisi ve büyüyen kentleriyle her geçen gün su ihtiyacı artan ülkemizde su kaynaklarını korumak ve verimli kullanmak sürdürülebilir tarım yolculuğunda abcoFARM için en önemli konulardan biridir.


abcoFARM dijital tarım sistemlerini Çukurova’nın bereketli topraklarının gelecek nesillere gerektiği gibi bırakılmasında önemli bir araç olarak görmektedir. Yakın zamanda 100 milyonu geçeceği tahmin edilen ülkemiz nüfusunu sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir şekilde besleyebilmek ve stratejik bir sektör olan tarımda, ülkemizin gelecek nesillerinin de küresel anlamda söz sahibi olabilmesini sağlamak için toprak varlığımızı ve zenginliğimizi korumalıyız. Sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında yapılan yatırımların geri dönüşü kısa sürede çevresel, sosyal ve ekonomik boyutta sağlanmakta ve bu uygulamalar çiftçilik mesleğinin refahı ve devamlılığı için büyük önem taşımaktadır.