abcoFARM

Her Şeyin Başlangıç Noktası; “SU”

Eyl 14, 2023 - Perşembe

Yaşamın kaynağı, dünyanın kanı; SU. Her şeyin en başında sadece “SU” vardı.

Bugün gelinen noktada, ironik bir şekilde, %70’i su olan yerküremizde 3,6 milyar insan yılda en az bir ay suya yeterli erişime sahip olamıyor. Bu rakamın 2050 yılına kadar 5 milyara çıkması bekleniyor. Peki yüzyıllardır yerkürede aynı miktarda su olmasına rağmen neden artık bu kadar sık su sıkıntısı ve kuraklık yaşamaya başladık?  Tarım sektörü bu problemin ve çözümünün neresinde olabilir? Gelin biraz daha detaylı inceleyelim.

Yerkürede yaklaşık 1,4 milyar km³ civarında su rezervler arasında sürekli hareket halinde. Dünyamızdaki bu suyun %97,4 den fazlası tuzlu su olarak bulunuyor, sadece %2,6 civarında su kaynağı tatlı su olarak adlandırılabiliyor. Bu %2,6 oranındaki tatlı suyun ise; %70’inden fazlası buzullarda donmuş halde bulunuyor. %28’inden fazlası ise yeraltı su kaynaklarında depolanıyor. Yani yaklaşık yalnızca %0,2 oranında taze yüzey suyu mevcut. Dünyada su döngüsü ile sabit olan yani ısınan, buharlaşan, yoğunlaşan ve çeşitli şekillerde yer yüzüne geri dönen bu su kaynağı her zaman devletlerin kuruluşu, yıkılışı, savaşların kaynağı ve varlık mücadelesine konu oldu. Ancak yakın geçmişte artık temiz suya erişim her geçen gün daha da zorlaşmaya başladı. Su döngüsü iklim krizinden her geçen gün biraz daha etkilendi. Atık sular temizlenmeden okyanus ve denizlere aktarıldı, orman ve yeşillik alanlar azaldı, yangınlar arttı, yeraltı suları insan eliyle gereğinden fazla tüketildi. Sanayileşme ve karbon ayak izi nedeniyle hava kirliliği ve küresel ısınma arttı. Tüm bunların yanı sıra; nüfus artışı, sosyo-ekonomik gelişmeler, değişen tüketim alışkanlıkları 40 yıldan fazladır yıllık su kullanımının her yıl yaklaşık %1 artmasına sebep oldu ve 2050 yılına kadar da aynı hızda artacağı düşünülüyor.

Yani, biz, SU’dan meydana gelen insanlar, yaşamın kaynağı, abıhayat suyumuzu hem ekonomik gücümüzü artırmak için daha fazla ve daha bilinçsiz bir şekilde kullanıyoruz hem de onun doğal döngü ve dengesinin bozulmasına sebep oluyoruz.

Dünya’nın her yerinde su sıkıntısı yaşanabiliyor. Ancak bizim ülkemiz Akdeniz Havzası’nda yarı kurak bir lokasyonda bulunuyor. Bu havza iklim değişikliğine karşı dünyanın en hassas bölgelerinden birisi. Bu havzada gerçekleşecek 2˚Clik bir sıcaklık artışı beklenmeyen hava olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınları sayısında ve etkisinde artış, biyoçeşitlilik kaybı, tarımsal verim kaybı ve kuraklık gibi pek çok olayın daha sık ve şiddetli yaşanmasına sebep olabilir. Uzun kuraklık dönemleri sonundaki ekstrem yağışlar, toprağın su tutma kapasitesini aştığı için bu duruma çözüm olmuyor hatta yarattığı afetler ve toprak erozyonu sebebiyle durumu daha da kötüleştiriyor.

Artan nüfusla beraber şu anda 1323 litre kişi başına düşen su kullanım miktarı ile su stresi altındaki ülkeler kategorisindeyiz. Bu rakamın maalesef 2030 ve sonrası 750 litrenin altına inmesi senaryoları bilim insanları tarafından konuşuluyor. Bu durum eylemlerimizin kümülatif bir sonucu olarak tamamen kaçınılabilir sınırını çoktan geçmiş olsa da etkilerini ve şiddetini azaltmak için çalışabiliriz. Dünyamızda ve ülkemizde tatlı su kaynaklarının %70’inden fazlası tarımsal faaliyetlerde kullanılıyor. Ülkemizde bu oran %75-76 civarında. Bu nedenle tatlı su kaynaklarımızı en fazla kullandığımız tarım alanında düşünmeye, öğrenmeye, bilinçlenmeye teknolojinin getirilerinden de yararlanarak dönüşmeye ihtiyacımız var.

Bu dönüşüm için öncelikli olarak sulama sistemlerinin modernizasyonundan başlayabiliriz. TEMA’ya göre; klasik sulama sistemlerinde 1 hektar sulama alanına saniyede ortalama 4 litre su verilirken modern sulama yöntemlerinden yağmurlama ve damlama sistemleri ile bu miktar 1,2 litreye düşürülebilir. Böylece 2/3 oranında su tasarrufu sağlanabilir. Salma, klasik sulama sistemleri ile suyu bilinçsiz kullanmak su ve enerji maliyetlerinizi artırmakla kalmaz; ayrıca, bitki ve toprak sağlığınızı da olumsuz yönde etkiler. Toprağın yapısının bozulmasına ve verimin düşmesine sebep olur. Hastalıklar ve verim düşüklüğü sebebiyle çiftçi daha fazla tarımsal girdiye yönelir, bu durumda da maliyet artışı kaçınılmaz olur. Fazla kimyasal kullanımı neticesinde; toprağınız kirlenir, toprağa karışan fazla kimyasallar sebebiyle yer altı sularınız ve diğer su kaynaklarının kalitesi düşer ve ürününüzün güvenliği tehlikeye girer.

abcoFARM işte tüm bu sebeplerle kurulduğu günden bu güne bütün bahçelerinde dijital tarım sistemleri ile tam entegre tam otomasyonlu damlama sulama sistemlerini kullanarak Çukurova’nın Seyhan, Ceyhan ve Berdan ile beslenen bereketli toprak mirasını gelecek nesillere bırakabilmek amacıyla sürdürülebilir tarım faaliyetlerini yürütüyor. abcoFARM’ın arazilerine kurulan Dijital Tarım İstasyonları ile her 10 dakikada bir toprak nem verisi sulama otomasyonuna iletiliyor. Buradan gelecek veri ile sulama ihtiyacı karşılandığı an itibariyle otomasyon sulamayı durduruyor. Dijital Tarım İstasyonları üzerinden gelecek yağış bilgisine istinaden otomasyon, yağışlı günlerle ilgili sulama operasyonunu değiştirebiliyor. Böylece gün içinde ya da haftalık olarak olası yağış durumu ve yağış miktarı ile araziyi etkileme durumları, o haftaki sulama planlamasında erken operasyon yönetimi ile tasarruf ve verimlilik sağlıyor. Bu şekilde hem gereksiz sulamanın önüne geçiliyor hem de enerji tasarrufu sağlanıyor. Bu yapı aynı zamanda insansız olarak uçtan uca sulama yönetiminin sağlandığı Dijital Tarım İstasyonları ile tam entegre bir kurgu içinde çalışıyor.

Ayrıca abcoFARM çatı kuruluşu Abdioğulları tarafından üretilen Monofilament UV katkılı koruma tülünü aşırı buharlaşmayı önlemek, ürünü ısı ve ışık zararlarından korumak ve dolayısıyla doğal kaynaklarımızı korumak için bahçelerinde örtü olarak kullanıyor.

abcoFARM yürüttüğü tüm sürdürülebilir tarım çalışmalarını katıldığı ulusal, uluslararası etkinlikler, fuarlar, konferanslar ve iletişim çalışmaları vasıtasıyla tüm paydaşları ve sektör ile paylaşıyor, örnek olabilmek ve doğal kaynaklarımızın korunmasına katkıda bulunmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Suyunuz ve ürününüz bereketli olsun!

Kim suyu tasarruflu kullanırsa, su kadar aziz olsun!


e file="inc-scripts.asp" -->